Skip to the content

Alibaba Group Holding Ltd – Generalforsamling 30.09.2020

På generalforsamling i Alibaba Group Holding Ltd (BABA US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 26 300 aksjer i BABA på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,001 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.