Skip to the content

Alibaba Group Holding Ltd. - Generalforsamling 15.07.2019

På generalforsamling i Alibaba Group Holding Ltd (BABA) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 27 400 aksjer i BABA på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,001% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.