Skip to the content

AKER BP ASA - Generalforsamling 11.04.2019

På generalforsamling i Aker BP ASA (AKERBP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt.

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 214 000 aksjer i AKPERBP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,06 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.