Skip to the content

AF Poyry AB – Generalforsamling 3.6.2021

På generalforsamling i AF Poyry AB (AFB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 335 000 stemmeberettigede aksjer i AFB SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,3 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.