Skip to the content

AF Gruppen ASA – Generalforsamling 11.5.2021

På generalforsamling i AF Gruppen ASA (AFG NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 375 000 stemmeberettigede aksjer i AFG NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,4 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.