Skip to the content

AddTech AB – Generalforsamling 26.8.2021

På generalforsamling i AddTech AB (ADDTB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 400 000 stemmeberettigede aksjer i ADDTB SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,15 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.