Skip to the content

Academedia AB – Generalforsamling 26.11.2020

På generalforsamling i Academedia AB (ACAD SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 100 000 aksjer i ACAD på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,05 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.