Søppelobligasjoner? Hvorfor i all verden eie det da?

24. mai 2019

Søppelobligasjoner - Hvorfor i all verden eie det da?

Last ned

ABC om A, B og C

Last ned

High yield-markedet i USA er på størrelse med Oljefondet

Last ned

High yield har gitt god risikojustert avkastning

Last ned

Større nedsidebeskyttelse i high yield enn aksjer

Last ned

High yield svinger mindre enn aksjer

Last ned

Forholdsvis høy samvariasjon mellom aksjer og high yield (men ikke 1)

Last ned

Korrelasjonen er høyest i «sjokkfasen»

Last ned

Høy renterisiko har påvirket avkastningen i amerikansk high yield

Last ned

High yield plasserer seg dermed pent mellom lavrisikoobligasjoner og aksjer

Last ned

Betydelig forskjell på BB og CCC/C

Last ned

CCC/C utgjør 10 % av high yield-markedet i USA

Last ned

BB vs. CCC/C

Last ned

CCC/C svinger like mye som aksjer

Last ned

CCC/C «ødelegger» for high yield som aktivaklasse

Last ned

Viktige forskjeller mellom high yield-markedet i USA og Norden

Last ned

Nordisk high yield: Ca. NOK 500 mrd.

Last ned

Stadig bedre diversifisering i nordisk high yield

Last ned

Lavere rente- og løpetidsrisiko i nordisk high yield

Last ned

Høyere risikopremie i nordisk high yield

Last ned

Ukens gladsak

Last ned

Ha en ryddig helg

Last ned

Holberggrafene uten omveier

Last ned

Holberg

Last ned

27 dedikerte «holbergere»

Last ned