Kjerringa mot strømmen

16. august 2019

I ukjent territorium

1 / 19

Last ned

Japan «krymper»

2 / 19

Last ned

Europa ligner på Japan

3 / 19

Last ned

USA vokser fortsatt, men veksttakten faller

4 / 19

Last ned

Lavere befolkningsvekst = lavere økonomisk vekst = lavere renter

5 / 19

Last ned

Er det så enkelt da?

6 / 19

Last ned

Fallende renter kan forsvare dyrere aksjer

7 / 19

Last ned

Lange lavere enn korte

8 / 19

Last ned

Er du fornøyd med innskuddsrenten din?

9 / 19

Last ned

Norges Bank ser fortsatt opp

10 / 19

Last ned

The Good, The Bad and The Ugly

11 / 19

Last ned

Ukens dekobling

12 / 19

Last ned

Vanskelig å være bank i Danmark og Sverige

13 / 19

Last ned

Handelskrigen påvirker oss i liten grad direkte

14 / 19

Last ned

121 måneder eller 90 års opptur

15 / 19

Last ned

Nye samarbeidspartnere

16 / 19

Last ned

Holberggrafene uten kronglete omveier

17 / 19

Last ned

Holberg i et nøtteskall

18 / 19

Last ned

27 dedikerte «holbergere»

19 / 19

Last ned