Kjerringa mot strømmen

16. august 2019

I ukjent territorium

Last ned

Japan «krymper»

Last ned

Europa ligner på Japan

Last ned

USA vokser fortsatt, men veksttakten faller

Last ned

Lavere befolkningsvekst = lavere økonomisk vekst = lavere renter

Last ned

Er det så enkelt da?

Last ned

Fallende renter kan forsvare dyrere aksjer

Last ned

Lange lavere enn korte

Last ned

Er du fornøyd med innskuddsrenten din?

Last ned

Norges Bank ser fortsatt opp

Last ned

The Good, The Bad and The Ugly

Last ned

Ukens dekobling

Last ned

Vanskelig å være bank i Danmark og Sverige

Last ned

Handelskrigen påvirker oss i liten grad direkte

Last ned

121 måneder eller 90 års opptur

Last ned

Nye samarbeidspartnere

Last ned

Holberggrafene uten kronglete omveier

Last ned

Holberg i et nøtteskall

Last ned

27 dedikerte «holbergere»

Last ned