Ka sku me gjort uten uljo?

01. november 2019

Verden vil trenge mer energi

1 / 23

Last ned

…fordi vi blir stadig flere

2 / 23

Last ned

…og mange skal løftes ut av fattigdom

3 / 23

Last ned

…samtidig som urbanisering krever energi

4 / 23

Last ned

Vi «fornyer» oss, men det går saaaaakte

5 / 23

Last ned

Noen er mer optimistiske på vår omstillingsevne

6 / 23

Last ned

Uansett. Verden vil (dessverre) være avhengig av olje lenge

7 / 23

Last ned

Det produseres 100 millioner fat olje pr. dag i verden

8 / 23

Last ned

Det forbrukes 100 mill. fat olje pr. dag i verden

9 / 23

Last ned

Og her befinner verdens 1.700 milliarder fat oljereserver seg

10 / 23

Last ned

Vi er verdens 8. største gassprodusent

11 / 23

Last ned

Norge står for 1 promille av verdens CO2-utslipp

12 / 23

Last ned

Og her kommer utslippene fra

13 / 23

Last ned

Johan Sverdrup setter spor

14 / 23

Last ned

Olje og gass utgjør 60 % av våre vareeksportinntekter

15 / 23

Last ned

Statens oljeformue: 2,8 millioner kroner pr. nordmann

16 / 23

Last ned

Blir ikke lett å erstatte dette

17 / 23

Last ned

Epler og pærer

18 / 23

Last ned

Vi har løst valutagåten

19 / 23

Last ned

Holberggrafene på Twitter

20 / 23

Last ned

Holberggrafene uten kronglete omveier

21 / 23

Last ned

Holberg i et nøtteskall

22 / 23

Last ned

27 dedikerte «holbergere»

23 / 23

Last ned