Fra FOLM til FOMO

19. juni 2020

Hvilken koronakrise?

1 / 22

Last ned

Fed eier obligasjoner for nesten 7.000 mrd. USD og nå skal det kjøpes selskapsobligasjoner for inntil 750 mrd.

2 / 22

Last ned

Fed eier nå 16 % av all obligasjonsgjeld i USA

3 / 22

Last ned

Whatever it takes

4 / 22

Last ned

Making waves

5 / 22

Last ned

Sprikende staur blant prognosemakerne

6 / 22

Last ned

SSB tror resesjonen her hjemme blir mildere enn fryktet

7 / 22

Last ned

Norges Bank «kutter» anslaget på nøytralrenten med 0,5 prosentpoeng

8 / 22

Last ned

«Dæm kainn itj gå på null»

9 / 22

Last ned

K(r)ona

10 / 22

Last ned

Fra Fear Of Loosing Money til Fear Of Missing Out

11 / 22

Last ned

Aksjonærene sjekker ut. Turistene sjekker inn.

12 / 22

Last ned

Og så var Tesla verdens mest verdifulle bilprodusent

13 / 22

Last ned

Noen trenger energidrikk

14 / 22

Last ned

Norske banker har banket markedet, mens globale banker har fått grisebank

15 / 22

Last ned

Ikke lett å være bank med stadig lavere renter

16 / 22

Last ned

Four more months?

17 / 22

Last ned

Oljeinvesteringene i 2021 tilbake på 2011-nivå

18 / 22

Last ned

Breasybank

19 / 22

Last ned

Good summer

20 / 22

Last ned

Følg oss på Twitter: @Holberggrafen

21 / 22

Last ned

Holberggrafene uten kronglete omveier

22 / 22

Last ned