En flaggermus i Kina

29. mai 2020

Oppholdet i tretoppen ble svært kortvarig

1 / 19

Last ned

Det virker faktisk som en evighet siden

2 / 19

Last ned

Stort sprik i feltet på Oslo Børs

3 / 19

Last ned

Og da var vi ferdig med historiens første vårkrakk?

4 / 19

Last ned

Amerikanske investorer er fortsatt undervektet aksjer. Kanskje det har begrenset fallhøyden?

5 / 19

Last ned

Sell in May and go away. That’s a peculiar thing to say.

6 / 19

Last ned

2020 er et «tapt» år, men så…

7 / 19

Last ned

Det har vært «dyrt» å ikke eie vekstaksjer etter finanskrisen

8 / 19

Last ned

Faangtastisk

9 / 19

Last ned

Vanntastisk

10 / 19

Last ned

Mayday på en dag i mai

11 / 19

Last ned

Det er viktig å kjøpe riktig

12 / 19

Last ned

K(o)rona

13 / 19

Last ned

Søta bror

14 / 19

Last ned

For første gang peker ikke den siste rentebanen mot den nøytrale renten

15 / 19

Last ned

Rekordbillig

16 / 19

Last ned

På tide med et møte i innskuddskontonavnekomitèen?

17 / 19

Last ned

Holberggrafene uten omveier

18 / 19

Last ned

Følg oss på Twitter: @Holberggrafen

19 / 19

Last ned